top of page

Wettelijke garantie bij de aanschaf van een tweedehands voertuig?


Een steeds terugkomende vraag vanuit onze klanten is: “wat is de garantie bij de aanschaf van een tweedehands voertuig?”. Maar welke garantiemogelijkheden zijn er eigenlijk? Waar heeft iedere consument recht op? En welke plichten heeft de consument zelf om aan de voorwaarden te voldoen?


In Nederland zijn er verschillende vormen van garantie op een nieuwe of een gebruikte auto te krijgen. Alle consumenten hebben wettelijk gezien recht op een garantie bij de aanschaf van een product, ook tweedehands. Daarnaast is het mogelijk om garantie bij te kopen, kan de fabrikant of de leverancier nog garantie geven en is er de optie om via andere kanalen, zoals de BOVAG-garantie af te sluiten.


De Nederlandse wet ‘verkoop en garanties voor consumentengoederen’ zegt dat iedereen recht heeft op een deugdelijk product, oftewel een product dat voldoet aan de verwachtingen bij normaal gebruik. Dit geldt dus ook voor een tweedehands voertuig. Wat deugdelijk is hangt echter af van een aantal aspecten, zoals het merk, de prijs, wat de verkoper aangeeft en of het een nieuw of tweedehands voertuig is. Niet alle gebreken maken een product echter ondeugdelijk. Slijtage is bijvoorbeeld te verwachten bij normaal gebruik en schade die een product oploopt bij verkeerd gebruik is ook voor eigen rekening. Dit lijkt eenvoudig, maar bij een tweedehands voertuig moet dit wel per geval beoordeeld worden. Het hangt bijvoorbeeld af van het bouwjaar en de prijs die men ervoor betaalt. Hierbij geldt in de regel dat een consument minder mag verwachten, als het voertuig ouder is en als er minder voor wordt betaald. Het gaat tenslotte om wat de consument redelijkerwijs mag verwachten. Ook voor onderdelen van het voertuig kan hier een discussie over ontstaan. Bepaalde onderdelen die geregeld aan vervanging toe zijn en al in gebruikte staat verkeren kunnen bijvoorbeeld niet onder de garantie vallen, ook al moeten deze binnen de zes maanden worden vervangen. De verkoper heeft meldingsplicht bij de gebreken die er bij het voertuig bekend zijn en is verplicht onderzoek te doen bij de Nationale Autopas en is verantwoordelijk als de informatie die hij geeft niet klopt.


Wanneer het product niet voldoet aan de verwachtingen die er redelijkerwijs aan gesteld kunnen worden dan is er sprake van non-conformiteit, want het product voldoet niet conform de afspraak. Wanneer een product ondeugdelijk is, dan heeft de consument recht op een kosteloze vervanging of reparatie, binnen een bepaalde tijd en zonder dat het deze benadeelt. Hier zitten echter wel bepaalde termijnen aan verbonden. Als er binnen zes maanden iets mankeert aan de aanschaf, dan is het aan de verkoper om te bewijzen dat de schade niet onder de garantie valt, maar na die tijd moet de consument aantonen dat de schade niet het gevolg is van slijtage of verkeerd gebruik. Voor de consument is het altijd zaak om, na het constateren van een gebrek, dit binnen twee maanden schriftelijk mee te delen aan de verkoper.


Van de consument wordt er ook een aantal zaken verwacht. Zo heeft deze een onderzoeksplicht, wat inhoudt dat de consument een degelijke inspectie van het voertuig uitvoert, een proefrit maakt en het bedrijf van de verkoper onderzoekt. Het gaat erom dat de consument aantoonbaar alles in zijn of haar macht doet om de kans op een miskoop te beperken. Wanneer de consument deze stappen niet zet is de kans kleiner dat deze bij een mogelijk geschil omtrent non-conformiteit, dus dat het aangeschafte voertuig ondeugdelijk is, in het gelijk wordt gesteld.


Bij onderzoek naar de verkoper kan internet al veel informatie opleveren, zoals bijvoorbeeld een BOVAG-keurmerk of strenge eisen die merkdealers stellen. De recensies geven tevens een goed beeld van de betrouwbaarheid van de aanbieder. Bij de inspectie van het voertuig is het belangrijk kennis te hebben van specifieke problemen die zich bij een bepaald merk en model voor kunnen doen en hier, waar mogelijk, op te controleren. Mogelijke gebreken zal de consument ook bespreekbaar moeten maken bij de verkoper. Ook een kentekencheck kan waardevolle informatie opleveren over de staat van het voertuig. Daarnaast zult u altijd een proefrit moeten maken om te beoordelen hoe het voertuig rijdt en wat voor gebreken zich eventueel voordoen. Eventueel is het de moeite waard om het voertuig te laten keuren door een onafhankelijke garage, door een voertuig expert, of om een aankoopkeuring te doen. Als de verkoper nadrukkelijk iets aangeeft over de staat van een het voertuig, of wanneer de consument en verkoper concreet afspreken dat deze aan bepaalde eisen moet voldoen, dan vervalt op dit aspect de onderzoeksplicht van de consument.


De bovenstaande informatie geldt alleen wanneer de consument een voertuig koopt bij een geregistreerde verkoper, oftewel een autobedrijf. Bij de verkoop van een voertuig tussen twee particulieren geldt de wettelijke garantie niet. Hierbij is goed onderzoek dus nog belangrijker. Fabrieksgarantie blijft wel van kracht.


Extra zekerheid? Avesta Mobility beschermt haar klanten door een voertuiginspectie te doen. Onze expert zullen op locatie het voertuig op meer dan 110 punten objectief beoordelen. Dit kan al vanaf 200,- euro ex. Btw.


Uw voordelen met een voertuigtaxatie op locatie zijn:

  • Inzage in verwachte onderhoud of achterstallig onderhoud;

  • Inzage in verborgen gebreken;

  • Inzage in schade en schadeverleden;

  • Opsporen van defecten of verwachte defecten;

  • Koopadvies

  • Meer zekerheid op lange termijn.

Recente berichten
Screen Shot 2018-11-28 at 6.00.33 PM.png
Volg ons
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon
bottom of page